v-volunteer 2024-04-08T21:28:24+00:00

Please JOIN US  Send your V-VOLUNTEER to Email@SantaClaritaTemple.org

EXECUTIVE COMMITTEE President Vice President Secretary Associate Secretary Treasurer Associate Treasurer Trustee
2017 – 2022 Vijay Sharma Suman Dutta Naga Kotha Dhana Ramaswami Swaminathan

Dheerendra Kashyap

Aparna Kiran Shanmugapriya
From 2023 Suman Dutta Gautam Krishna Umesh Mandadapu Madhavi Ayyalasomayajula

Rakhi Singh

Namrita Barman

Swaminathan

Karthik Shanmugam

Sarat Penumutchu

Prasad Sowmiya

Ankita Sodhi

Margi Varia

Kithu

Shanmugapriya
V-VOLUNTEER Volunteer – 1 Volunteer – 2 Volunteer – 3 Volunteer – 4 Volunteer – 5 Volunteer – 6 Volunteer – 7
Priest Help Manju Kotha Suman Dutta Manju Kamarajan Mano Dhana Deepthi Krishna Nirmala Rangaiah Kavitha Muru
Pooja Service        Asha Prasad Sridevi Karthik Manju Kamarajan Jyoti Rathore Sanjay Tiwari
Flowers SriHareni Kavitha Muru
Decorations Deepthi R Durga M Anu Rajeev Hashuka Sanjali Nautiyal Surabhi Dalela
Others
V-VOLUNTEER Volunteer – 1 Volunteer – 2 Volunteer – 3 Volunteer – 4 Volunteer – 5 Volunteer – 6 Volunteer – 7
Construction / Engineering Prakash Ravi Indu Dhana
Planning & Facilities Dhana
RaviSankar
Audio Engineer  Deepthi Krishna
Photographer  Swami/Vidyuth Sanjay Viswanath Vishali Madali
Videographer
Others
V-VOLUNTEER Volunteer – 1 Volunteer – 2 Volunteer – 3 Volunteer – 4 Volunteer – 5 Volunteer – 6 Volunteer – 7
Purchase and Planning Aparna Kiran Prasad Lakshmi Sridevi Karthik Shalini Nautiyal
Food Committee Kalyan Ramya Suman Dutta Vijay Sharma Prakash Swapna Sidhu Surabhi Dalela
Others
V-VOLUNTEER Volunteer – 1 Volunteer – 2 Volunteer – 3 Volunteer – 4 Volunteer – 5 Volunteer – 6 Volunteer – 7
Finance Committee Ankita Sodhi Margi Varia Kithu Jyoti Rathore Surabhi Dalela
Audit Team Ritu Indira Suman Dutta Swaminathan Jyoti Rathore
Others
V-VOLUNTEER Volunteer – 1 Volunteer – 2 Volunteer – 3 Volunteer – 4 Volunteer – 5 Volunteer – 6 Volunteer – 7
Public Relation   Priya Rakhi Singh
Community Outreach Vijay Sharma Mathruka V
Fund Raising Suman Miriam kalapeetham.com Mathruka V
V-VOLUNTEER Volunteer – 1 Volunteer – 2 Volunteer – 3 Volunteer – 4 Volunteer – 5 Volunteer – 6 Volunteer – 7
Devotee db      Sridevi Karthik Nirmala Prabhu
Web Support Dhana Prakash Deepthi Krishna Prasanna
By Laws Ritu SeethaRaman Indira
Publications Varnika Singh Dhana Sanjay Viswanath