v-volunteer 2023-04-08T23:04:47+00:00

Please JOIN US  Send your V-VOLUNTEER to Email@SantaClaritaTemple.org

EXECUTIVE COMMITTEE President Vice President Secretary Associate Secretary Treasurer Associate Treasurer Trustee
2017 – 2022

From 2023

Vijay Sharma

Suman Dutta

Suman Dutta

Gautam Krishna

Naga Kotha

Umesh Mandadapu

Dhana Ramaswami

Rakhi Singh

Namrita Barman

Swaminathan

Dheerendra Kashyap

Karthik Shanmugam

Aparna Kiran

Sarat Penumutchu

Prasad Sowmiya

Shanmugapriya
V-VOLUNTEER Volunteer – 1 Volunteer – 2 Volunteer – 3 Volunteer – 4 Volunteer – 5 Volunteer – 6 Volunteer – 7
Priest Help Manju Kotha Suman Dutta Manju Kamarajan Mano Dhana Deepthi Krishna Nirmala Rangaiah Kavitha Muru
Pooja Service        Asha Prasad Sridevi Karthik Manju Kamarajan
Flowers SriHareni Kavitha Muru
Decorations Deepthi Rajaraaman Durga Muthukumar Anu Rajeev Hashuka Sanjali Nautiyal
Others
V-VOLUNTEER Volunteer – 1 Volunteer – 2 Volunteer – 3 Volunteer – 4 Volunteer – 5 Volunteer – 6 Volunteer – 7
Construction / Engineering Prakash Ravi Indu Dhana
Planning & Facilities Dhana
RaviSankar Sundaram
Audio Engineer  Deepthi Krishna
Photographer  Swami/Vidyuth Sanjay Viswanath
Videographer
Others
V-VOLUNTEER Volunteer – 1 Volunteer – 2 Volunteer – 3 Volunteer – 4 Volunteer – 5 Volunteer – 6 Volunteer – 7
Purchase and Planning Aparna Kiran Prasad Lakshmi Sridevi Karthik Shalini Nautiyal
Food Committee Kalyan Ramya Suman Dutta Vijay Sharma Prakash Swapna Sidhu
Others
V-VOLUNTEER Volunteer – 1 Volunteer – 2 Volunteer – 3 Volunteer – 4 Volunteer – 5 Volunteer – 6 Volunteer – 7
Finance Committee Swami Naga Aparna Kiran  Dheeru Hashuka Ravisankar
Audit Team Ritu Indira Suman Dutta Swaminathan
Others
V-VOLUNTEER Volunteer – 1 Volunteer – 2 Volunteer – 3 Volunteer – 4 Volunteer – 5 Volunteer – 6 Volunteer – 7
Public Relation   Priya Rakhi Singh
Community Outreach Vijay Sharma Mathruka Viswanath
Fund Raising Suman Miriam kalapeetham.com Mathruka Viswanath
V-VOLUNTEER Volunteer – 1 Volunteer – 2 Volunteer – 3 Volunteer – 4 Volunteer – 5 Volunteer – 6 Volunteer – 7
Devotee db      Sridevi Karthik Nirmala Prabhu
Web Support Dhana Prakash Deepthi Krishna Prasanna
By Laws Ritu SeethaRaman Indira
Publications Varnika Singh Dhana Sanjay Viswanath